GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Şube Müdürleri
 

YAPIM ŞUBE MÜDÜRÜ

 

M.Nazmi DİNÇEL              Tel                  : 0356 2521616-1104

                                               e-posta            : mustafanazmi.dincel@gop.edu.tr

Görevi:

        Yapılacakişin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre görevlendirilen kişilerle koordineliçalışarak ihale hazırlıklarının yapılmasını sağlamak,

        GerçekleştirmeGörevlisi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak işi İhaleYetkilisine ihale onayına sunmak,

        İhalesisonuçlanan işin 4735 sayılı Kamu İhale Kanununa göre sözleşmesininyapılabilmesi için gerekli işlemleri tamamlayarak Daire Başkanına sunmak,

        Yapıİşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yönetim ve denetimi kapsamında olan işlerinsözleşme ve eklerine, şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak veiş programı çerçevesinde yapılıp süresinde bitirilmesi için yapı denetimgörevlileri ile birlikte koordineli olarak çalışmak ve denetlemek,

        Yapıdenetim elemanları tarafından düzenlenen röleve, ataşman defteri, plankote,proje, hesap, tutanak ve gerekli diğer evrakları inceleyerek Daire Başkanınınonayına sunmak,

        Yapıİşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumluluğundaki tüm işleri takip etmek,

        Yapıdenetim elemanlarınca hazırlanan hakediş raporunu Gerçekleştirme Görevlisiolarak imzalamak,

        Geçicive Kesin Kabul komisyonları tarafından hazırlanan Geçici ve Kesin Kabultutanaklarını Daire Başkanına onaya sunmak,

        Görevlendirilenkişilerle birlikte Yatırım Programını hazırlamak,

        Faaliyetraporunu hazırlamak.

 

ÇEVRE TANZİM ŞUBE MÜDÜRÜ

 

Can CELEP                         Tel                  : 0356 2521616-2674

 

Görevi:

        Kampüssahası içinde çevre düzenleme işlerini takip etmek,

        Bitkiseltoprak dolgu ve tesviye işlemini yaptırmak,

        Çiçek vefidan dikim işlemi ile çim ekimi işlerini sağlamak,

        Kampüssahası içindeki çiçek, ağaç ve yeşil alanların bakımını yaptırmak,

Yeşil alanların sulama tesisatlarınındüzenlemesini yapmak veya yaptırmak.
 
22374
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.