TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Hakkımızda
 

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı üniversitemiz bünyesinde 1992 yılının temmuz ayında teşkil ettirilerek faaliyete geçmiştir.        

     Daire başkanlığımız; 600 m2 büro, 400 m2 ahşap ve demir atölyesi, 200 m2 mekanik atölye ve 100 m2 elektrik atölyesi olmak üzere toplam 1300 m2 kapalı alanda;  Taşlıçiftlik Yerleşkesi ve  Ali Şevki EREK Yerleşkesi olmak üzere Tokat il merkezinde 2, ilçelerde 9 adet kampüsümüz ile beraber toplam olarak 11 adet yerleşim birimine hizmet sunmaktadır. Daire başkanlığımız; 1 adet daire başkanı, 2 adet şube müdürü, 10 adet mühendis, 2 adet mimar, 1 adet peyzaj mimarı, 14 adet tekniker, 9 adet teknisyen, 3 adet teknisyen yardımcısı, 2 adet santral memuru 1 Adet memur ve 10 adet geçici personel olmak üzere toplam 56 personel  ile faaliyet sürdürülmektedir.

GÖREVLER:

    Daire başkanlığımız 2547 sayılıYüksek Öğretim Kanununun 51-a maddesine istinaden Üniversite merkez yönetimörgütü kapsamında kurulmuş ve görevlendirilmiştir. Mali işlemler 5018 sayılıKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhaleKanununa, sözleşmeler ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabiolarak yürütülmektedir.

    Üniversitemizin; Eğitim, Sağlık veSpor sektöründe gayri menkul sermaye üretimine ait yatırımları dairebaşkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.Bu bağlamda yapılacak işlerinkeşif, ihale, kontrollük ve kabul işlemleri yapılmaktadır.Ayrıca Üniversitemizinmerkez ve taşra birimlerine ait bina, tesis ve altyapının bakım-onarımhizmetleri de daire başkanlığımızca yapılmaktadır.

  YüksekÖğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı kanun hükmündekararnamenin 28.maddesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri;

     a)Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarınıhazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontroletmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
     b)Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda,jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme vearaç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

Bu çerçevede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri;

   a) Üniversitenin ihtiyacı olanokuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklısağlık  merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema vetiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları,  kamp yerlerigibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapımsürelerindeki işleri yürütmek,
    b) Kampusun  su,  kanalizasyon, elektrik,   haberleşme  ve ısıtma   gibi   altyapı  ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
    c) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırmasistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini  sağlamak,bakımı ve onarımlarını yapmak ya da yaptırmak,
  d) Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesinihazırlamak olarak özetlenebilir.

 
52089
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.