TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Daire Başkanı
 

DAİRE BAŞKANI

 

Namık GÖKARSLAN        Tel                  : 0356 2521616-1101

                                                                      0356 2521496

                                           e-posta            : namik.gokarslan@gop.edu.tr

Görevi:

        Harcamayetkilisi olduğu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında harcama yetkisikapsamında olduğu işleri yürütmek,

        İhaleyetkilisi olarak yetkisi dahilindeki işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununagöre ihaleye çıkılmasına onay vermek ve ihale komisyonunun aldığı ihalekararını onaylamak,

        İhalesisonuçlanan işin yüklenicisi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununauygun olarak sözleşme imzalamak,

        Sözleşmesiimzalanan işlere ait yapı denetim görevlileri ile Yapı İşleri ve Teknik DaireBaşkanlığının sorumluluğunda olan işlere ait görevlendirmeleri yapmak,

        Yapıİşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yönetim ve denetimi kapsamında olan işlerinsözleşme ve eklerine, şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak veiş programı çerçevesinde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,

        Yapıdenetim görevlilerince düzenlenecek röleve, ataşman defteri, plankote, proje,hesap, tutanak ve gerekli diğer evrakın zamanında ve usulüne uygun olarakdüzenlenmesini sağlayarak onaylamak,

        Yapıdenetim elemanlarınca düzenlenen hakedişlere Harcama Yetkilisi olarak onayvermek,

        Yaptırılacakolan işlerin projelerini inceleyerek onaylamak,

        Tümbirimlerden gelen Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumluluğunda olanişleri ilgili kişilere havale ederek işin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,

        Tamamlananişlere ait geçici ve kesin kabul komisyonları kurarak geçici ve kesin kabulkomisyonlarının almış olduğu kararları onaylamak,

        Yatırımprogramının hazırlanmasını sağlamak,

        Faaliyetraporunun düzenlenmesini sağlamak.

 
49825
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.